Despre ctitori şi zidirea bisericii vorbeşte, înainte de toate, pisania: ” Cu voirea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu îndemnarea Sfântului Duh ridicatu-s-au această sfântă biserică, cu hramul Naşterea Născătoarei de Dumnezeu şi a Sfântului Mucenic Gheorghe şi a Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena, în zilele prea luminatului şi prea înălțatului Domnului nostru Io Alexandru Constantin Moruzi V.V. şi cu blagoslovenia Prea Sfinției sale părintelui Episcop de Buzău Kir Constandie, prin osteneala multor megieşi, moşneni de aici şi a altor boieri de prin alte părți, care cu ce s-au milostivit, iar mai silitori şi mai chivernisitori la toate au fost dumnealor ostenitori Gheorghe Mazâlu Sibiceanu si Drăgulin Mazâlu Sibiceanu. Şi s-a început la iulie 13, leat 1794. Ion Feciorul lui Gheorghe.” Biserica Naşterea Maicii Domnului  din Sibiciu de Sus , face parte , conform sintezei realizate de N. Ghika Budeşti, din a doua sub grupă a bisericilor fără abside laterale , cu plan dreptunghiular şi cu clopotniță ridicată peste pronaos. În exteriorul bisericii, pe fațada sudică , între medalioane se află , aproape lizibilă , inscripția cu numele meşterilor : ” Această biserică a făcut-o meşterul Barbu i meşterul Steica ; leat1796 „.

biserica

Semicirculară în interior şi poligonală la exterior , absida altarului este construită în formă simplă , ca o firidă. Separarea altarului de naos se face printro tâmplă de zid , zugrăvită în frescă şi modelată cu mult farmec țărănesc . Lipsit de absidele laterale , discret luminat prin două mici ferestre la nord şi la sud , naosul pare a-şi aduna întreaga tensiune a formelor în bolți , acolo unde arcele şi pandantivii susțin o calotă imperfectă . Despărțirea naosului de pronaos se face prin tradiționalul perete străpuns de trei arcade . Încununat de asemenea de o calotă de pandantivi , pronaosul repetă întrun fel , în limitele unor dimensiuni mai reduse spatiul interior al naosului .

DSC_0780

Prin portalul de piatră , cu pisania dăltuită , pătrundem în pridvorul bisericii ale cărui arcade , ca şi în pronaos , se sprijină pe masive coloane de zidărie . În exterior , înfățişarea simplă , masivă a bisericii este sporită astăzi de dipariția unei părți din decorația pictată . Învelitoarea de tablă a înlocuit , probabil ,acoperişul de şindrilă , apropiat mult mai mult de spiritul întregii construcții . Pe fațada vestică , deasupra intrării se putea încă citi la anul 1924 inscripția din care se mai văd astăzi slabe urme : ” Popa Ştefan zugravul , Gheorghe zugrav , Vasile zugrav , 1796.” Sunt neîndoielnic autorii ansamblului pictural al bisericii .

DSC_0770                                                                        Vestita „Coana Lenuta” de la Sibiciu .