ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE

Păstrânduşi privilegiul de a se descoperi încă privirilor atente ale celor ce se ocupă îndeaproape de vechea civilizație a satelor noastre, aşezarea ce poartă numele, Sibiciu de Sus, se află pe una din vechile vetre întemeiate de moşneni, în apropierea munților, la adăpostul colinelor împădurite şi brăzdate de ape. Aflată chiar pe Valea Buzăului, marea arteră ce adună apele repezi ale Bâscelor, dea lungul şoselei Pătârlagele-Colți, asezarea de la Sibiciu de Sus, este atestată documentar încă de la începutul veacului al XVI-lea. Actualmente, o mare parte din locuitori sunt originari din satul Gornet, aflat la aproximativ un kilometru depărtare, printre crestele împădurite care străjuiesc satul Sibiciu de Sus. Aceştia au coborât dea lungul timpului, stabilinduse pe vatra localității Sibiciu de Sus şi lăsând în urmă o comunitate alcătuită acum din patru familii.

biserica

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Despre ctitori şi zidirea bisericii vorbeşte, înainte de toate, pisania: ” Cu voirea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu îndemnarea Sfântului Duh ridicatu-s-au această sfântă biserică, cu hramul Naşterea Născătoarei de Dumnezeu şi a Sfântului Mucenic Gheorghe şi a Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena, în zilele prea luminatului şi prea înălțatului Domnului nostru Io Alexandru Constantin Moruzi V.V. şi cu blagoslovenia Prea Sfinției sale părintelui Episcop de Buzău Kir Constandie, prin osteneala multor megieşi, moşneni de aici şi a altor boieri de prin alte părți, care cu ce s-au milostivit, iar mai silitori şi mai chivernisitori la toate au fost dumnealor ostenitori Gheorghe Mazâlu Sibiceanu si Drăgulin Mazâlu Sibiceanu. Şi s-a început la iulie 13, leat 1794. Ion Feciorul lui Gheorghe.” Biserica Naşterea Maicii Domnului  din Sibiciu de Sus , face parte , conform sintezei realizate de N. Ghika Budeşti, din a doua sub grupă a bisericilor fără abside laterale , cu plan dreptunghiular şi cu clopotniță ridicată peste pronaos. În exteriorul bisericii, pe fațada sudică , între medalioane se află , aproape lizibilă , inscripția cu numele meşterilor : ” Această biserică a făcut-o meşterul Barbu i meşterul Steica ; leat1796 „.

sibiceanu

Semicirculară în interior şi poligonală la exterior , absida altarului este construită în formă simplă , ca o firidă. Separarea altarului de naos se face printro tâmplă de zid , zugrăvită în frescă şi modelată cu mult farmec țărănesc . Lipsit de absidele laterale , discret luminat prin două mici ferestre la nord şi la sud , naosul pare a-şi aduna întreaga tensiune a formelor în bolți , acolo unde arcele şi pandantivii susțin o calotă imperfectă . Despărțirea naosului de pronaos se face prin tradiționalul perete străpuns de trei arcade . Încununat de asemenea de o calotă de pandantivi , pronaosul repetă întrun fel , în limitele unor dimensiuni mai reduse spatiul interior al naosului . Prin portalul de piatră , cu pisania dăltuită , pătrundem în pridvorul bisericii ale cărui arcade , ca şi în pronaos , se sprijină pe masive coloane de zidărie . În exterior , înfățişarea simplă , masivă a bisericii este sporită astăzi de dipariția unei părți din decorația pictată . Învelitoarea de tablă a înlocuit , probabil ,acoperişul de şindrilă , apropiat mult mai mult de spiritul întregii construcții . Pe fațada vestică , deasupra intrării se putea încă citi la anul 1924 inscripția din care se mai văd astăzi slabe urme : ” Popa Ştefan zugravul , Gheorghe zugrav , Vasile zugrav , 1796.” Sunt neîndoielnic autorii ansamblului pictural al bisericii .                                                                                                                                                                                                                      ISTORICUL BISERICII FILIALE  Păstrînd spiritul si tradiţiile acestor meleaguri biserica din Gornet cu hramul Sf. M. M. Gheorghe , filiala bisericii parohiale este solid construită şi bine întreţinută fiind aptă pentru cult şi astăzi.
Iniţial , se pare , satul Gornet nu a avut o biserică proprie . După tradiţie potrivit fenomenului mutării si strămutării unor biserici de lemn dintr-un loc în altul , la o dată necunoscută a fost adusă aici, dintrun sat prahovean , o bisericuță care tot la o dată necunoscută a fost donată sau vândută satului Valea Viei din apropiere şi care durat până după primul război mondial.

biserica-sfantul-gheorghe-gornet

Se presupune că data mutării acestei biserici ar corespunde cu data construirii actualei biserici . Categoric biserica actuală este şi ea adusă din altă parte . De unde şi cand exact ? Nu ştim.
Deosebit de grea este datarea acestei biserici care a fost remaniată de mai multe ori. Practica refolosirii materialului lemnos de la o construcţie anterioara la una nouă , curenta în evul nostru mediu , este evidentă şi aici .

poze-150

Urme de cepi care au fixat cândva alte elemente structive , existenţa unor esențe lemnoase diferite, tehnici de lucru mai vechi sau mai noi , prezența unui decor sculptat neomogen etc. , sunt dovezi în acest sens dar şi dovezi care datează această biserică în secolul XVI .
Şirul preoţilor care au slujit în cele două locaşuri de cult ,se pierde în negura timpului ,dintre aceştia cunoscânduse în ordine cronologică : Pr. Tatomir, Pr. Florea , Pr. Ion Florea , Pr.Dumitru Popescu , Pr. Stefan Toma , Pr.Toma Popescu , Pr. Nicolae Popa , Pr. Popescu Nicolae (1935-1988), Pr. Diaconu Constantin (1988-1995), Pr. Mihalcea Gabriel (1995-2000), Pr. Filip Adrian , din 2001 până în prezent .
În anul 2004 s-a construit casa parohială de către Pr. Filip Adrian împreună cu enoriaşii şi fii
satului . Aceasta este locuința preotului şi cancelaria Parohiei . Cântăreţii care se mai cunosc sunt : Băiculescu Dumitru , Caloian Nicolae , Rusen Nicolae , şi Zota Nicolae din 2001 până în prezent .

CIMITIRELE PAROHIALE

Parohia Sibiciu de Sus deţine trei cimitire . Primul este cel care se află pe lângă biserica parohială şi care nu se mai foloseşte din anii 1960 atunci când sau pus bazele actualului cimitir , mult mai mare , aflat la aproximativ un kilometru de cel vechi . De asemenea biserica din Gornet are împrejur un mic cimitir, încă folosit .
În cimitirul vechi din Sibiciu de Sus chiar lângă fereastra altarului este înmormântat academicianul Radu Vladescu al cărui nume este purtat de Liceul Teoretic din Pătârlagele .

radu-valdescu

ACTIVITĀȚI CULTURALE ŞI FILANTROPICE

Parohia Sibiciu de Sus organizat în ultimii 15 ani un cor alcătuit din copii de la şcoala din sat ,cu care sau susţinut spectacole la evenimentele importante din cadrul comunităţii.
Aceşti copii au beneficiat de diverse activităţi educative şi distractive susținute de Parohie .
De asemenea , în cadrul proiectului ” Hristos Împărtăşit Copiilor ” al Patriarhiei Române şi Organizației World Wision România, sa organizat un grup de cateheză , cu care se lucrează săptămânal .
Activitatea social-filantropică a parohiei Sibiciu de Sus se concretizează prin sprijinirea permanentă a tuturor enoriaşilor aflați în nevoi şi nu numai .

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

Parohia Sibiciu de Sus păstoreşte un număr de aproximativ 800 de credincioşi care locuiesc permanent sau ocazional raza localităţii . Biserica Parohială cu hramul „Naşterea Maicii Domnului „se află în centrul satului Sibiciu de Sus din oraşul Pătârlagele , judeţul Buzău .

BIBLIOGRAFIE

N. Stoicescu , Bibliografia localităților şi monumentelor feudale din România , vol. 2. Ed.
Mitropoliei Olteniei 1970 . N.A. Constantinescu , Biserici şi mănăstiri din județul Buzău .
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice , sec. XVII, iulieseptembrie
1924 . N. Ghika Budeşti .
Evoluția Arhitecturii în Muntenia şi Oltenia 1936 . Teodora Voinescu Istoria Artelor Plastice în România Ed. Meridian Bucureşti 1970.                                                                                                                                                                                                                                                                              intocmit , pr. Filip Adrian