404 - Oops!

The page you are trying to reach can't be found

Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Back to home

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

Restaurarea, consolidarea ṣi introducerea în circuitul turistic a
Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, sat Sibiciu de Sus, oraș
Pătârlagele, județul Buzău

Denumirea beneficiarului: Parohia Sibiciu de Sus

Număr de referință: Contract de finanțare nr. 1551/ 07.03.2018, cod SMIS 121271

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

Perioada de implementare a proiectului: 22 de luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului, înainte de semnarea contractului de finanțare

Data de începere a proiectului: 06 iulie 2015

Valoarea totală a proiectului: 5.466.659,89 lei, unde 4.553.727,69 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 803.599,00 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național

Locul de implementare al proiectului: sat Sibiciu de Sus, oraș Pătârlagele, județul Buzău

Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă impulsionarea dezvoltării satului Sibiciu de Sus, parte a orașului Pătârlagele, și a județului Buzău prin restaurarea, consolidarea și valorificarea monumentului istoric de importanță locală - Biserica “Nașterea Maicii Domnului”;

Obiectivele specifice ale proiectului:
Rezultatele proiectului:

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro